RUNNING ZONE 10K CHALLENGE

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(14 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2564)

ลงทะเบียนสมัครแข่งขัน เปิดรับสมัครวันที่ 11 พค 65

(สำหรับวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 25 มิถุนายน 2565)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ หรือ New Normal Lifestyle
 2. เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัว หันมาออกกำลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การวิ่ง” เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง เกิดภูมิคุ้มกันของร่างกาย ปลอดภัยจากการเจ็บไข้ได้ป่วย
 3. รัฐบาลสามารถควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างยั่งยืน
 4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

รูปแบบการจัดกิจกรรม

 • เป็นโครงการเร่งด่วนโดยรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการภายใต้ชื่อโครงการ “วิ่งปลอดภัยไร้โควิดฯ (ครั้งที่2) RUNNING ZONE 10K CHALLENGE (SEASON 2)” ใช้พื้นที่ภายในบริเวณราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก เป็นสนามหลักของกิจกรรม
 • จัดระเบียบให้มีการวิ่งภายใต้กติกาที่ถูกกำหนดโดย ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา (ศบค.) โดยกำหนดให้วิ่งเป็นรอบๆ ละไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที จำกัดจำนวนนักวิ่งไม่เกิน 250 คน
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะต้องลงทะเบียน “ไทยชนะ” และใส่ Wristband เพื่อให้ทีมงานสามารถตรวจสอบประวัติและติดตามความเคลื่อนไหวได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ
 • รูปแบบของกิจกรรม จะเป็นการให้วิ่งเพื่อแข่งขันในระยะทางของตัวเอง คือ ระยะ 10กม.โดยนักวิ่งจะได้รับของที่ระลึก อาทิ เสื้อยืด, หน้ากาก ฯลฯ หากสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่นักวิ่งสมัครร่วมกิจกรรม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ลงทะเบียนสมัครร่วมโครงการฯ ทาง WWW.RZ10K.COM
 2. ผู้สมัครรับรองตนเอง ผ่านทางแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ”
 3. ผู้สมัครจะได้รับเอกสารยืนยันการรับสมัครทางอีเมล์ (รหัสเป็น QR Code)
 4. ลงทะเบียนเพื่อรับเบอร์แข่งขัน/Wristband (ระบบจะบันทึกข้อมูลนักวิ่งทุกคน) จุดลงทะเบียน บริเวณใต้ถุนราชมังคลาฯ
 5. ผ่านสถานีคัดกรอง ตามมาตรการของ ก.สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (ลดการสัมผัส วัดอุณหภูมิ กดแอลกอฮอล์) โปรดเดินทางมายังสถานที่แข่งขันก่อนเวลานัดหมาย 15-45 นาที
 6. รายงานตัว และอบอุ่นร่างกายเตรียมแข่งขัน (CHECK-IN/STANDBY) ณ อัฒจันทร์ของบริเวณราชมังคลาฯ
 7. เจ้าหน้าที่ประกาศนักวิ่งเข้าประจำที่ (ยืนตามจุดของหมายเลขที่กำหนด/ระยะห่าง 4 เมตร)
 8. ปล่อยตัว/FLAG-OFF โดยมีระยะเวลาแข่งขัน 90 นาทีต่อ 1 รอบ (จำนวนผู้ร่วมแข่งขันไม่เกิน 200-250 คนต่อรอบ)
 9. หลังสิ้นสุดการแข่งขัน (90 นาที) ระบบจะบันทึกผลการแข่งขัน (รับผลยืนยัน ณ จุด CHECK-OUT)
 10. CHECK-OUT/EXIT (เช็คเอ้าท์)
 11. สิ้นสุดกิจกรรม/การแข่งขัน

มาตรการป้องกันการติดเชื้อ

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

– ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีหลักฐานการยืนยันการผ่านการฉีดวัคซีน (Certificate of Vaccination) และมีหลักฐานแสดงผลการตรวจด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ที่สามารถยืนยันได้ว่า ไม่มีเชื้อโควิด-19 ภายใน 72 ชั่วโมง

– หากผู้ร่วมแข่งขันยังไม่มีหลักฐานดังกล่าว สามารถรับบริการการตรวจ ด้วยวิธี ATK ได้ที่จุดคัดกรอง ณ บริเวณงาน โดยมีค่าใช้จ่าย 100 บาท ต่อ 1 ท่าน โดยต้องมาถึงสถานที่จัดงานก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อรอฟังผลตรวจฯ

– ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเคร่งครัด

– เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาการให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการของผู้ร่วมงานในทุกกรณี หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการแข่งขันฯ

 

ขั้นตอนของการรายงานตัว ณ สถานที่จัดกิจกรรม มีดังนี้

1. ผ่านจุดคัดกรอง

2. ตรวจอุณหภูมิร่างกาย

◦ (กรณีที่อุณหภูมิสูงกว่า 37.5c จะไม่อนุญาตให้ร่วมกิจกรรม)

◦ (กรณีที่อุณหภูมิต่ำกว่า 37.5c อนุญาตให้เข้าจุดลงทะเบียน)

3.แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน / ผลการตรวจโควิด RT-PCR หรือ ATK

4. Check-in เข้าไปรอเรียกบนอัฒจันทร์

5. ร่วมกิจกรรมวิ่ง ประมาณ 60-90 นาที

6. บันทึกสถิติและ Print-out ใบรับรองผลการแข่งขัน

7. รับเสื้อที่ระลึก Finisher Limited Edition

8. ล้างมือด้วยเจลและสวมหน้ากาก

9. Check-out เพื่อเดินทางกลับ

กำหนดวันจัดกิจกรรม

ประเภทกิจกรรม WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4
วันแข่งขัน (เสาร์-อาทิตย์)

ระยะ 10 กม

30-31 ตค 64

18.00-19.30 น.

6-7 พย 64

18.00-19.30 น.

13-14 พย 64

18.00-19.30 น.

20-21 พย 64

18.00-19.30 น.

ตารางกิจกรรมประจำวัน

16:00-17:00 น.  เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในจุดต่างๆ/ทำความสะอาดสถานที่
17:00-17:40 น.  ลงทะเบียน/ขั้นตอนการคัดกรอง/โซนปลอดโควิด/STANDBY
17:40-17:55 น.  นักวิ่งเข้าประจำจุดในลู่วิ่ง
18:00-19:30 น.  เริ่มกิจกรรม
19:30-20:00 น.  CHECK-OUT/รับผลการแข่งขัน

การลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

1.วันแข่งขัน (ทุกวันเสาร์-อาทิตย์)

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 30-31 ตุลาคม 64 เวลา 18.00-19.30 น.

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 64 เวลา 18.00-19.30 น.

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 64 เวลา 18.00-19.30 น.

สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 64 เวลา 18.00-19.30 น.

 

2.วันรับสมัคร

เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศทาง

https://thailandtrileagueonline.com/rz10km/Registrations

โดยแบ่งระยะเวลาของการลงทะเบียนเป็น 2 รอบ ดังนี้

 

เปิดรับสมัคร (รอบที่ 1)

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.

 • สัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 30-31 ตุลาคม 64) 
 • สัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 64) 

 

เปิดรับสมัคร (รอบที่ 2)

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00น.

 • สัปดาห์ที่ 3 (วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 64) 
 • สัปดาห์ที่ 4 (วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 64) 

 

หมายเหตุ

– ผู้สมัครมีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้สูงสุด 2 ครั้ง (ตลอดโครงการทั้ง 4 สัปดาห์)

– ผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 วันติดต่อ ในสัปดาห์เดียวกัน (เลือกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ วันใดวันหนึ่ง)

– ผู้สมัครไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันร่วมกิจกรรมได้

[วันแข่งขัน/วันเสาร์-อาทิตย์] ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ที่เข้าเส้นชัยในระยะทาง 10 กม ในเวลากำหนด จะได้รับ

 • เสื้อ FINISHER ที่ระลึกประจำการแข่งขัน
 • รูปภาพขณะร่วมกิจกรรมแข่งขัน
 • รางวัลพิเศษ ผู้ที่สามารถทำสถิติได้ดีที่สุด ใน 3 สัปดาห์แรก (ชาย-หญิง) 25 ท่านแรก จะถูกเชิญให้เข้าร่วมแข่งขันในรอบพิเศษ ที่จัดในสัปดาห์สุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 21 พย 64 เวลา 18.00-18.45 น. รายละเอียดของรางวัล มีดังนี้
  • ผู้ที่ทำสถิติดีที่สุด อันดับ 1-25 คนแรก ชาย/หญิง รวมทั้งสิ้น 50 รางวัล
   • อันดับ 1              เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
   • อันดับ 2              เงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
   • อันดับ 3              เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
   • อันดับ 4              เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
   • อันดับ 5              เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
   • อันดับ 6              เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
   • อันดับ 7              เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
   • อันดับ 8              เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
   • อันดับ 9              เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
   • อันดับ 10            เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
   • อันดับ 11-25      เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
  • ประกาศผลการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00 น.
  • ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

การรับหมายเลขประจำตัวและอุปกรณ์

ผู้สมัครล่วงหน้าทุกคน สามารถแสดงบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับหมายเลขประจำตัวผู้แข่งขัน (BIB/Wristband) และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ฝ่ายจัดเตรียมไว้ให้ ตามวันที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณจุดลงทะเบียน ใต้ถุนราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ระบบจับเวลา การบันทึกสถิติ และภาพถ่าย

ฝ่ายจัดการแข่งขันจะใช้ระบบจับเวลาแบบใหม่ Live Tracker และ Chip Timing โดยจะมีการจับเวลาและประมวลผลแบบ Real Time ซึ่งผู้ติดตามหรือครอบครัว จะสามารถดูความเคลื่อนไหวของผู้แข่งขันได้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมแข่งขัน

ระบบจะรายงานผลการแข่งขัน อันดับและสถิติของแต่ละท่านในทันที ที่ผู้แข่งขันวิ่งจบในระยะทางที่สมัครไว้ โดยสามารถตรวจสอบผลการแข่งขันได้ทางมือถือของผู้แข่งขัน หรือ ทาง APP Live Tracker ที่ผู้จัดเตรียมไว้

ผู้แข่งขันสามารถรับผลการแข่งขันแบบ Print-out ได้ ณ บริเวณ จุด Check-out ทางออกของสนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย

ฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดช่างกล้องมืออาชีพ เพื่อถ่ายภาพขณะที่ผู้แข่งขันเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน โดยสามารถโหลดภาพความละเอียดสูง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทาง Facebook: thailandtrileagueseries และ Facebook: Running Zone 10K Challenge

อุปกรณ์บังคับ

 • ผู้แข่งขันต้องโหลดแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน และศบค. สามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหว (Monitor) ได้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • ผู้แข่งขันต้องใส่หน้ากากอนามัย ในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดเวลา ยกเว้น ในช่วงวิ่ง (90 นาที)
 • ฝ่ายจัดการแข่งขันจะใช้ระบบจับเวลาแบบใหม่ Live Tracker และ Chip Timing โดยจะมีการจับเวลาและประมวลผลแบบ Real Time ซึ่งผู้ติดตามหรือครอบครัว จะสามารถดูความเคลื่อนไหวของผู้แข่งขันได้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมแข่งขัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงภัยอันตรายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสามารถปรับตัวกับการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ หรือ New Normal Lifestyle
 • ประชาชนให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวมากขึ้น และมีสุขภาพกายและใจที่ดี ปลอดภัยจากการเจ็บไข้ได้ป่วย
 • รัฐบาลสามารถควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างยั่งยืน
 • เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อรัฐบาลและการดำเนินงานของกระทรวงฯ

REGISTRATION / ลงทะเบียนสมัครแข่งขัน

ลงทะเบียนสมัครแข่งขัน เปิดรับสมัครวันที่ 11 พค 65

(สำหรับวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 25 มิถุนายน 2565)

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก ในการลงทะเบียนสมัครแก่ท่านได้ ทาง

โทรศัพท์: 0 2957 5880, 0 2957 5881 โทรสาร 0 2957 5882  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-17:00 น. (หยุดวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)

หรือติดต่อทางอีเมล์ที่ thailandtrileague@gmail.com

COURSE / สถานที่แข่งขัน

CATEGORIES, ENTRY FEE & PRIZES

ประเภทแข่งขัน, ค่าสมัคร และรางวัลต่างๆ

[วันแข่งขัน/วันเสาร์-อาทิตย์] ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ที่เข้าเส้นชัยในระยะทาง 10 กม ในเวลากำหนด จะได้รับ

 • เสื้อ FINISHER ที่ระลึกประจำการแข่งขัน
 • รูปภาพขณะร่วมกิจกรรมแข่งขัน
 • รางวัลพิเศษ ผู้ที่สามารถทำสถิติได้ดีที่สุด ใน 3 สัปดาห์แรก (ชาย-หญิง) 25 ท่านแรก จะถูกเชิญให้เข้าร่วมแข่งขันในรอบพิเศษ ที่จัดในสัปดาห์สุดท้าย วันอาทิตย์ที่ 21 พย 64 เวลา 18.00-18.45 น. รายละเอียดของรางวัล มีดังนี้
  • ผู้ที่ทำสถิติดีที่สุด อันดับ 1-25 คนแรก ชาย/หญิง รวมทั้งสิ้น 50 รางวัล
   • อันดับ 1              เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
   • อันดับ 2              เงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
   • อันดับ 3              เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
   • อันดับ 4              เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
   • อันดับ 5              เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
   • อันดับ 6              เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
   • อันดับ 7              เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
   • อันดับ 8              เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
   • อันดับ 9              เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
   • อันดับ 10            เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
   • อันดับ 11-25      เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเสื้อ Jacket Limited Edition
  • ประกาศผลการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00 น.
  • ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

EVENT SCHEDULES / กำหนดการแข่งขัน

กำหนดวันจัดกิจกรรม

ประเภทกิจกรรม WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4
วันแข่งขัน (เสาร์-อาทิตย์)

ระยะ 10 กม

30-31 ตค 64

18.00-19.30 น.

6-7 พย 64

18.00-19.30 น.

13-14 พย 64

18.00-19.30 น.

20-21 พย 64

18.00-19.30 น.

ตารางกิจกรรมประจำวัน

16:00 – 17:00 เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมประจำจุดต่างๆ/ทำความสะอาดสถานที่
17:00 – 17:40 ลงทะเบียน/ขั้นตอนการคัดกรอง/โซนปลอดโควิด/STANDBY
17:40 – 17:55 นักวิ่งเข้าประจำจุดในลู่วิ่ง
18:00 – 19:30 เริ่มกิจกรรม
19:30 – 20:00 CHECK-OUT/รับผลการแข่งขัน

RULES & REGULATIONS / กติกาการแข่งขัน

 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีอายุระหว่าง 10-65 ปี โดยใช้ ปี พ.ศ. 2564 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด
 • ผู้สมัครมีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้สูงสุด 2 ครั้ง (ตลอดโครงการทั้ง 4 สัปดาห์)
 • ผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 วันติดต่อ ในสัปดาห์เดียวกัน (เลือกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ วันใดวันหนึ่ง)
 • ผู้สมัครไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันร่วมกิจกรรมได้
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีหลักฐานการยืนยันการผ่านการฉีดวัคซีน (Certificate of Vaccination) และมีหลักฐานแสดงผลการตรวจด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ที่สามารถยืนยันได้ว่า ไม่มีเชื้อโควิด-19 ภายใน 72 ชั่วโมง
 • หากผู้ร่วมแข่งขันยังไม่มีหลักฐานดังกล่าว สามารถรับบริการการตรวจ ด้วยวิธี ATK ได้ที่จุดคัดกรอง ณ บริเวณงาน โดยมีค่าใช้จ่าย 100 บาท ต่อ 1 ท่าน โดยต้องมาถึงสถานที่จัดงานก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อรอฟังผลตรวจฯ 
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเคร่งครัด
 • เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการของผู้ร่วมงานในทุกกรณี
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องติดหมายเลข BIB ไว้ที่หน้าอกเสื้อให้มองเห็นชัดเจน
 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่จัดงาน เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เท่านั้น
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นในขณะวิ่ง
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ก่อนเข้าพื้นที่
 • เส้นทางวิ่ง บนลู่วิ่งสนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ระยะประมาณ 400 เมตรต่อรอบ
  • เลนที่ 1 มีความกว้างประมาณ 2.40 เมตร (2 ลู่วิ่ง) สำหรับนักวิ่งเร็วทุกระยะ (Fast Pace) ความเร็วในการวิ่ง <5.30 นาทีต่อ 1 กม.
  • เลนที่ 2 มีความกว้างประมาณ 2.40 เมตร (2 ลู่วิ่ง) สำหรับนักวิ่งความเร็วปานกลางทุกระยะ (Mid Pace) ความเร็วในการวิ่ง 5.31-6.15 นาทีต่อ 1 กม.
  • เลนที่ 3 มีความกว้างประมาณ 2.40 เมตร (2 ลู่วิ่ง) สำหรับนักวิ่งความเร็วช้าทุกระยะ (Slow Pace) ความเร็วในการวิ่ง >6.16 นาทีต่อ 1 กม.
  • กั้นรั้วแผงตลอดแนวทั้งสนามแยกเลน เพื่อการควบคุมดูแลที่ทั่วถึงและการรักษาระยะห่างตามข้อกำหนดฯ
 • การเข้าจุดสตาร์ท
  • ผู้สมัครจะต้องผ่านการคัดกรองและทำการ Check-in ตามขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้จัดกำหนดไว้
  • ผู้สมัครจะต้องมา Standby ณ โซน Check-in ณ บริเวณใต้ถุนราชมังคลากีฬาสถาน โดยผู้จัดงานได้จัดที่พื้นที่ให้ผู้สมัครสามารถอบอุ่นร่างกาย (พื้นที่ประมาณ 5 ตร.ม.ต่อท่าน) โดยสังเกตหมายเลขที่ Wristband ของผู้สมัครที่ได้รับ
  • ผู้สมัครจะได้รับกล่องเพื่อเก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของท่าน โดยภายในกล่องดังกล่าวจะมีน้ำดื่ม/ผู้เช็ดหน้า (ใช้ครั้งเดียว) ให้แก่ผู้สมัครทุกท่าน
  • หลังจากที่มีการประกาศให้เข้าประจำจุดแข่งขัน ผู้สมัครจะต้องนำกล่องดังกล่าวติดตัวมาด้วย แล้วไปยืนประจำจุดของตัวเอง (ตามหมายเลขที่ได้รับ สังเกตที่ Wristband) โดยการยืนจะมีระยะห่าง 4 เมตรต่อจุด รอบสนามทั้ง 3 เลน โดยวางกล่องไว้บริเวณที่ผู้จัดเตรียมไว้
 • การปล่อยตัวออกจากจุดสตาร์ท
  • เมื่อได้รับสัญญาณปล่อยตัว ผู้สมัครสามารถวิ่งตามความเร็วของตัวเอง โดยชิดฝั่งซ้ายตลอดเวลา หากต้องการแซงให้ใช้ฝั่งขวาของเลนตัวเอง จากนั้นให้กลับมารักษาการวิ่งที่ฝั่งซ้ายตลอดเวลา โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำโดยรอบของสนาม
  • ระหว่างวิ่ง หากผู้สมัครต้องการพักดื่มน้ำ จะต้องหยุดดื่มน้ำ ณ จุดสตาร์ดในตำแหน่งของตัวเองเท่านั้น (ยืนชิดฝั่งซ้ายของเลนตลอดเวลา) โดยไม่อนุญาตให้บ้วนน้ำลายหรือกระทำการใดๆ ที่จะเกิดการกระเด็นของน้ำดื่มไปในบริเวณกว้างโดยเด็ดขาด
  • เมื่อวิ่งครบระยะทางที่ตัวเองสมัครแข่งขันแล้ว ระบบจับเวลาจะสิ้นสุดในทันที ผู้สมัครยังสามารถวิ่งต่อได้ ภายในเวลา 18.00-19.30 น.
  • หลังวิ่งเสร็จตามระยะของตัวเอง ผู้สมัครสามารถ Cool Down ได้ในบริเวณสนามหญ้ากลางสนามฟุตบอล โดยจะต้องรักษาระยะห่างตามข้อกำหนดของศบค. คือ 2 เมตร ผู้จัดจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอย่างเคร่งครัด
  • ผู้สมัครจะต้องออกจากสนามแข่งขัน ภายในเวลา 19.30 น.
 • จับเวลาด้วยระบบจับเวลาแบบใหม่เป็นแบบ Live Tracker และ Chips Timing จะมีการประมวลผลแบบ Real Time ผู้ติดตามสามารถดูความเคลื่อนไหวของผู้แข่งขันได้ตลอดระยะเวลาแข่งขัน โดยจะรายงานผลในทันที ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Sportsplits หรือสามารถ Print ผลการแข่งขันได้บริเวณทางออก หรือ Checkout Zone

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ลงทะเบียนสมัครร่วมโครงการฯ ทาง WWW.RZ10K.COM
 2. ผู้สมัครรับรองตนเอง ผ่านทางแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ”
 3. ผู้สมัครจะได้รับเอกสารยืนยันการรับสมัครทางอีเมล์ (รหัสเป็น QR Code)
 4. ลงทะเบียนเพื่อรับเบอร์แข่งขัน/Wristband (ระบบจะบันทึกข้อมูลนักวิ่งทุกคน) จุดลงทะเบียน บริเวณใต้ถุนราชมังคลาฯ
 5. ผ่านสถานีคัดกรอง ตามมาตรการของ ก.สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (ลดการสัมผัส วัดอุณหภูมิ กดแอลกอฮอล์) โปรดเดินทางมายังสถานที่แข่งขันก่อนเวลานัดหมาย 15-45 นาที
 6. รายงานตัว และอบอุ่นร่างกายเตรียมแข่งขัน (CHECK-IN/STANDBY) ณ อัฒจันทร์ของบริเวณราชมังคลาฯ
 7. เจ้าหน้าที่ประกาศนักวิ่งเข้าประจำที่ (ยืนตามจุดของหมายเลขที่กำหนด/ระยะห่าง 4 เมตร)
 8. ปล่อยตัว/FLAG-OFF โดยมีระยะเวลาแข่งขัน 90 นาทีต่อ 1 รอบ (จำนวนผู้ร่วมแข่งขันไม่เกิน 200-250 คนต่อรอบ)
 9. หลังสิ้นสุดการแข่งขัน (90 นาที) ระบบจะบันทึกผลการแข่งขัน (รับผลยืนยัน ณ จุด CHECK-OUT)
 10. CHECK-OUT/EXIT (เช็คเอ้าท์)
 11. สิ้นสุดกิจกรรม/การแข่งขัน

มาตรการป้องกันการติดเชื้อ

 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

– ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีหลักฐานการยืนยันการผ่านการฉีดวัคซีน (Certificate of Vaccination) และมีหลักฐานแสดงผลการตรวจด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK ที่สามารถยืนยันได้ว่า ไม่มีเชื้อโควิด-19 ภายใน 72 ชั่วโมง

– หากผู้ร่วมแข่งขันยังไม่มีหลักฐานดังกล่าว สามารถรับบริการการตรวจ ด้วยวิธี ATK ได้ที่จุดคัดกรอง ณ บริเวณงาน โดยมีค่าใช้จ่าย 100 บาท ต่อ 1 ท่าน โดยต้องมาถึงสถานที่จัดงานก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อรอฟังผลตรวจฯ

– ผู้ร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเคร่งครัด

– เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาการให้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการของผู้ร่วมงานในทุกกรณี หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการแข่งขันฯ

 

ขั้นตอนของการรายงานตัว ณ สถานที่จัดกิจกรรม มีดังนี้

1. ผ่านจุดคัดกรอง

2. ตรวจอุณหภูมิร่างกาย

◦ (กรณีที่อุณหภูมิสูงกว่า 37.5c จะไม่อนุญาตให้ร่วมกิจกรรม)

◦ (กรณีที่อุณหภูมิต่ำกว่า 37.5c อนุญาตให้เข้าจุดลงทะเบียน)

3.แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน / ผลการตรวจโควิด RT-PCR หรือ ATK

4. Check-in เข้าไปรอเรียกบนอัฒจันทร์

5. ร่วมกิจกรรมวิ่ง ประมาณ 60-90 นาที

6. บันทึกสถิติและ Print-out ใบรับรองผลการแข่งขัน

7. รับเสื้อที่ระลึก Finisher Limited Edition

8. ล้างมือด้วยเจลและสวมหน้ากาก

9. Check-out เพื่อเดินทางกลับ

PHOTO GALLERY / ภาพงานแถลงข่าวเปิดตัว

PHOTO GALLERY / ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

PHOTO GALLERY / ภาพบรรยากาศการจัดการ

FAQ – คำถามที่ถามบ่อย

จะลงทะเบียนสมัครวิ่งได้อย่างไร?

สามารถลงทะเบียนได้ที่บ้าง

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://thailandtrileagueonline.com/rz10km/Registrations

ไม่ได้วิ่ง ไม่ได้สมัคร สามารถเข้าไปชม หรือเข้าไปเชียร์ได้หรือไม่?

สามารถเข้าชม/เข้าไปเชียร์ได้

วิ่งแทนกันได้หรือไม่?

ไม่สามารถวิ่งแทนกันได้

สมัครวิ่งได้กี่วัน?

กิจกรรม 4 สัปดาห์ (8 วัน) ผู้สมัครมีสิทธิ์ลงทะเบียนได้สูงสุด 2 ครั้ง

โดยใน 1 สัปดาห์สามารถเลือกได้เพียง 1 วันเท่านั้น (วันเสาร์หรือวันอาทิตย์)

จะตรวจสอบรายชื่อ และสถานะการสมัครได้จากที่ไหน?

ตรวจสอบรายชื่อ และสถานะการสมัครได้ตามลิ้งค์นี้
[รอการยืนยัน]

โหลดแอปพลิเคชัน Live Tracker ช่องทางใดได้บ้าง?

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Live Tracker
มือถือระบบ Google Play:
https://rtrt.me/app/29181

มือถือระบบ Apple Store:
https://rtrt.me/app/29181

ดาวน์โหลดรูปวิ่งได้จากที่ไหน?

ดาวน์โหลดรูปวิ่งได้จากเว็บไซต์ [รอการยืนยัน]